Website Closing!:
Pastext will not be available after April 30, 2022,
Thank you for the Support.


200+ views
Public Text
May 03, 2022 09:59:35 PM - PST | 269 views
Ang pamilya ay binubuo ng Ama na tinatawag na "Ama ng tahanan", Ina na tinatawag ng "Ilaw ng tahanan" at mga anak na kung tawagin ai supling. Ang masayang pamilya ay hindi nasusukat sa kung anong meron ka, kung mayaman ka, kung madami kang sasakyan o kung mdami kang magagarang damit.Sapagkat ang masayang pamilya ay paniniwala sa Dios, may pagkakaisa, may unawaan, pagtutulongan at pagmamahalan.


Picture 1