Airdrop Metakings nhận 20mtk

Author | Publisher ID: 37147
Website Closing!:
Pastext will not be available after April 30, 2022,
Thank you for the Support.


200+ views
Public Text
January 19, 2022 02:38:26 AM - PST | 287 views

🔥Airdrop Metakings
⭐⭐⭐⭐⭐
💰Nhận: 20 mtk (15$)
👥Giới thiệu: 10 mtk
🏆Winner: All !
⭐️phân phối: 96h
🔎Contract: http://bit.ly/32dA5PC


🔗Airdrop: http://bit.ly/3GxgKI8

⏳kết thúc: 23/1/22
🌐Giới thiệu dự án: https://metakings.ai


⚠️Không gửi bất kỳ khoản phí nào để nhận token từ dự án airdrop. Chỉ cần tham gia miễn phí!