Airdrop Nhận 70,000 ZAMU

Author | Publisher ID: 37147
Website Closing!:
Pastext will not be available after April 30, 2022,
Thank you for the Support.


Public Text
January 18, 2022 09:38:00 PM - PST | 153 views

🔥Airdrop: Zamunda Kingdom (ZAMU)
⭐⭐⭐⭐
💰Nhận: 70,000 ZAMU
👥Giới thiệu: 20,000 ZAMU
🏆Winner: All !
⭐️phân phối: n/a
🔎Contract: http://bit.ly/3AnSZA5


🔗Airdrop: http://bit.ly/3GEVe4d

⏳kết thúc: 20/2/22
🌐Giới thiệu dự án: https://www.zamundakingdom.io/


⚠️Không gửi bất kỳ khoản phí nào để nhận token từ dự án airdrop. Chỉ cần tham gia miễn phí!