Horoscope sa ngayong araw October 14, 2021

Author | Publisher ID: 38232


Public Text
October 14, 2021 08:30:25 AM - PST | 67 views
LIBRA: (Set.24-Okt. 23) Sa araw-arawnapagmumuni-muni, masasaksihan kung gaanonagingmabutisa’yo at saiyongmgamahalsabuhayangMaykapal. Mas appreciated mongayonangiyongpamilya. Lucky numbers at color for the day ang 15, 23, 55, 22, 46 at magenta red.

SCORPIO: (Okt. 24-Nob. 22) Angiyong best friend angtutulongsa’yoparamaaakitang opportunity. Darating din angmasaganangbukas. Lucky numbers at color for the day ang 17, 36, 56, 22, 46 at shocking pink.

SAGITTARIUS: (Nob. 23-Dis. 21) Mahalagaang mag-meeting paramasmakitaangestadongnegosyo. Isaayosngmabutiang priorities. Lucky numbers at color for the day ang 36, 17, 42, 55, 26 at duhat purple.

CAPRICORN: (Dis. 22-Ene. 19) Angiyongpagpurisakapwa ay daanparamakilalaang supportive people. Makakabangonka. Lucky numbers at color for the day ang 35, 22, 53, 45, 12 at sky blue.

AQUARIUS: (Ene. 20-Peb. 18) Mag-focus sa health at pag-aralanangmedi-tationparamaging balance ang career at pamilya. Lucky numbers at color for the day ang 36, 16, 23, 53, 45 at turmeric yellow.

PISCES: (Peb. 19-Mar. 20) Angpamimintassakapwaangmararanasanmongayon. Baguhinangpananalitaparahindimakasakitngiba. Lucky numbers at color for the day ang 45, 23, 34, 56 at cyan blue.

ARIES: (Mar. 21-Abr. 19) Masaya at appreciated moangbuhaydahilmalalamang, maramiangnagmamahalsa’yo. Lucky numbers at color for the day ang 36, 47, 52, 12, 23 at sandalwood brown.

TAURUS: (Abr. 20-May. 20) Mararanasanmongayonang event namaglalantadsa’yosa spotlight. Huwagmagtakakungdumuginka. Lucky numbers at color for the day ang 22, 17, 33, 45, 57 at lilac violet.

GEMINI: (May. 21-Hun. 21) Tatanggapng good news mulasamalapitnakaibigan. Finally, go kanasa abroad. Lucky numbers at color for the day ang 16, 36, 26, 55, 45 at carrot orange.

CANCER: (Hun. 22-Hul. 22) Maraming opportunity angmagbubukas, ga-linganangpagpili at gawinsalalongmadalingpanahon. Lucky numbers at color for the day ang 56, 47, 32, 26, 12 at pearl white.

LEO: (Hul. 23-Ago. 22) Sure kanangayonsagustongmangyari. Handakanangi-commit angsarilisakanya. Lucky numbers at color for the day ang 22, 42, 58, 36 at cinnamon brown.

VIRGO: (Ago. 23-Set.23) Increasing ang income, magingangkaranasan. Kaya kaangatsaiyonghanay. Kalmalang! Lucky numbers at color for the day ang 56, 21, 47, 35, 12 at dollar green.


Picture 1