Salmo sa ngayong araw October 13, 2021

Author | Publisher ID: 38232


Public Text
October 13, 2021 08:40:18 AM - PST | 67 views

Ang D’yos ay may gantimpala
sa may mabubuting gawa.


Lucas 11, 42-46


Picture 1