Salmo sa ngayong araw

Author | Publisher ID: 38232


Public Text
October 12, 2021 10:05:29 AM - PST | 64 views

Ang langit ay nagdiriwang
sa Panginoong marangal.


Lucas 11, 37-41


Picture 1